BESKRIVNING - HUSEN

 
1601_GÅRDSBILD.jpg
 
 

Husen uppfyller de krav på tillgänglighet som finns. Trösklarna är enkla att passera även med rullator eller rullstol. Det finns inga trappsteg från entrén eller hissen.

 • Tak - Takpapp hus A, takterrass hus B, sedum hus C.
 • Ytterfasad - Utfackningsvägg med stålregelstomme, isolering, ventilationsskikt samt skiva av aluminium som ytskikt. Lägenhetskiljande väggar och bjälklag av betong.
 • Uppvärmning/Fjärrvärme - Vattenburen värme - radiatorer. Utanpåliggande rör (vita i rummen, kromade i badrummen).
 • Ventilation - FX system med centralt frånluftsaggregat.
 • Fönster - Trä/aluminium: 2 + 1 glas isolerruta.
 • Fönsterdörrar - Trä/aluminium: 2 + 1 glas isolerruta. Observera att fönstren inte går ända upp till tak utan är försedda med blindglas högst upp.
 • Tamburdörrar - Från Daloc typ S33 eller likvärdig.
 • Innerdörrar - Vita – dörrtrycke i metall.
 • Gemensamma Utrymmen - Föreningen har ett kalasrum (innehållande en gemensamhetsyta samt två övernattningsrum) och ett gym i hus A samt en takterrass på hus B.
 • Förråd - Förråden är placerade i källarplan + entréplan. Förråden har gallerväggar och är omkring 2-5 m²stora.
 • Parkering - Föreningen har 60 garageplatser, ca 10 utomhusparkeringar samt 21 platser i P-hus Råcksta vid Råcksta T-banestation.
 

BESKRIVNING - LÄGENHETER

 

För en fullständig beskrivning av lägenheternas grundstandard klicka här.

Standarden som beskrivs är bostädernas grundstandard. Den som köper en lägenhet i tidigt skede ges möjlighet att göra andra inredningsval. Läs mer om tillval här.

Om lägenhetsytan av någon anledning (så som flytt av schakt eller liknande) skulle ändras i samband med finprojektering innebär detta ingen justering av insats eller månadsavgift, förutsatt att ändringen inte motsvarar mer än tre procent av lägenhetsytan.