BESKRIVNING - HUSEN

 
1601_GÅRDSBILD.jpg
 
 

Husen uppfyller de krav på tillgänglighet som finns. Trösklarna är enkla att passera även med rullator eller rullstol. Det finns inga trappsteg från entrén eller hissen.

 • Tak - Takpapp hus A, takterrass hus B, sedum hus C.
 • Ytterfasad - Utfackningsvägg med stålregelstomme, isolering, ventilationsskikt samt skiva av aluminium som ytskikt. Lägenhetskiljande väggar och bjälklag av betong.
 • Uppvärmning/Fjärrvärme - Vattenburen värme - radiatorer. Utanpåliggande rör (vita i rummen, kromade i badrummen).
 • Ventilation - FX system med centralt frånluftsaggregat.
 • Fönster - Trä/aluminium: 2 + 1 glas isolerruta.
 • Fönsterdörrar - Trä/aluminium: 2 + 1 glas isolerruta. Observera att fönstren inte går ända upp till tak utan är försedda med blindglas högst upp.
 • Tamburdörrar - Från Daloc typ S33 eller likvärdig.
 • Innerdörrar - Vita – dörrtrycke i metall.
 • Gemensamma Utrymmen - Föreningen har ett kalasrum (innehållande en gemensamhetsyta samt två övernattningsrum) och ett gym i hus A samt en takterrass på hus B.
 • Förråd - Förråden är placerade i källarplan + entréplan. Förråden har gallerväggar och är omkring 2-5 m²stora.
 • Parkering - Föreningen har 60 garageplatser, ca 10 utomhusparkeringar samt 21 platser i P-hus Råcksta vid Råcksta T-banestation.
 

BESKRIVNING - LÄGENHETER

 

För en fullständig beskrivning av lägenheternas grundstandard klicka här.

Standarden som beskrivs är bostädernas grundstandard. Den som köper en lägenhet i tidigt skede ges möjlighet att göra andra inredningsval. Från augusti 2018 har produktionen av lägenheterna kommit så långt att det inte längre är möjligt att göra några tillval. 

Om lägenhetsytan av någon anledning (så som flytt av schakt eller liknande) skulle ändras i samband med finprojektering innebär detta ingen justering av insats eller månadsavgift, förutsatt att ändringen inte motsvarar mer än tre procent av lägenhetsytan.