Att köpa och bo i bostadsrätt

 

I bostadsrättsföreningen äger de boende själva, genom bostadsrättsföreningen, sina lägenheter. De boende betalar en insats när de köper sin bostadsrätt. En månadsavgift betalas till föreningen i förskott. Avgiften ska täcka föreningens verkliga kostnader för fastigheten såsom räntor och amorteringar, drift- och underhållskostnader mm. Styrelsen har möjlighet att justera månadsavgiften om föreningens kostnader förändras.

Månadsavgiften avgörs till stor del av rådande ränteläge. Vi har här redovisat en månadsavgift som baseras på rådande ränteläge november 2016 med 0,89% marginal och olika bindningstider.

Insatserna kommer att säkras i samband med att den ekonomiska planen för föreningen upprättas.

Medbestämmande och gemensamhet

De boende har full insyn i föreningens ekonomi och är med och bestämmer om föreningens verksamhet, genom den styrelse som väljs vid den årliga föreningsstämman.

Reparationer, moderniseringar och ändringar i lägenheten bestämmer de boende själva över. Den yttre miljön hör till bostadsrättsföreningen. De boende beslutar tillsammans om förbättringar och underhåll av exempelvis gårdsmiljö, entréer och fasader. Genom bostadsrättsföreningen skapas möjligheter till kontakt mellan de boende. Engagerade medlemmar ger oftast en ännu trivsammare boendemiljö.

Övrigt

I månadsavgiften ingår värme, vatten och sophämtning.

Föreningen kommer att ha en inkomst i form av hyresintäkter för garage- och parkeringsplatser samt uthyrning av gäst-/kalasrum och lokaler. Som medlem står man för kostnaden för hushållselen själv. Föreningen har tecknat ett gemensamt avtal med Com Hem gällande TV, bredband och telefoni. Månadskostnaden för detta är just nu 146 kr, denna avgift läggs till på månadsavgiften.

 
Köpa_1_Webb.jpg