Försäljning och tider

 

Försäljningen av Brf Wellingeby är i full gång och sköts av Svensk Fastighetsförmedling i Vällingby. Byggnation pågår och vi räknar med inflyttning under kvartal 1 2019.

Tidplanen förutsätter att erforderliga myndighetsbeslut, såsom bygglov, erhålls samt att vi har rätt antal köpare.

Inredningsval bestäms vid ett personligt möte med en inredningsansvarig från Hökerum Bygg. Redan nu finns en broschyr med inredningsval klar.

Senast tre månader innan inflyttning får du en exakt inflyttningsdag.

I samband med att du skriver ett bindande förhandsavtal på en bestämd lägenhet, betalas en bokningsavgift. Strax innan inflyttning skrivs upplåtelseavtal. När detta görs finns en ekonomisk plan som grund för avtalet, vilket garanterar köparen att insatsen inte förändras samt att lägenheten utformas på angivet sätt.

Om du är intresserad av en garageplats eller parkeringsplats är det bra att anmäla detta till Svensk Fastighetsförmedling i ett tidigt skede. Avtal gällande parkeringar/garageplatser skrivs separat.

 
Wellingeby+.jpg